Title: Letklinkerblokke
Subtitle:
Author:

Letklinkerblokke

Letklinkerblokke fremstilles af cementmørtel med letklinker som tilslagsmateriale. Letklinker fremstilles af en finkornet, plastisk lerart, der ved brænding i roterovn forvandles til et let og porøst teglprodukt med lav densitet og gode varmeisolerende egenskaber.

Letklinkerbetonblokke fremstilles af flere fabrikker, og data kan variere en smule, hvorfor der henvises til at søge de eksakte oplysninger under produktdata.

Typiske data er følgende:

Samhørende værdier

    Blokke 600
Densitet
Varmeisoleringsevne:
Basisvarmeledningstal
Styrke, blokkenes trykstyrke
kg/m3

W/m·°C
MPa
600

0,16
3


Varmeisoleringsevne:
Basisvarmeledningstallene fremgår af ovenstående tabel. Letklinkerbetonblokke fås også med et indstøbt lag i midten af polystyren celleplast, således at blokkenes varmeisoleringsevne forøges.

Frostbestandighed:
Ved normal anvendelse er letklinkerbetonblokke frostbestandige.


Go back to the regular design...