Title: Trykstyrke
Subtitle:
Author:

Trykstyrke

Trykstyrken af byggesten bestemmes i henhold til EN 772-1.

Trykstyrken prøves med planslebne byggesten

Trykstyrken for en række dimensioner kan henføres til den ”normaliserede trykstyrke”, hvilket er den ækvivalente trykstyrke for et prøvelegeme med følgende dimensioner:

Højde=100 mm
Bredde=100 mm
Længde  Bredde


Når der således afprøves en byggesten fx med dimensionerne 54 × 108 × 228 mm (normal dansk mursten) skal den ved forsøg fundne trykstyrke multipliceres med 0,77 for at bestemme den normaliserede trykstyrke.

Omsætningsfaktoren ses i EN 772-1, anneks A.


Go back to the regular design...