Title: Tilstandsvurdering
Subtitle:
Author:

Tilstandsvurdering

Inden renovering af en bygning påbegyndes er det vigtigt at undersøge bygningen for at få et klart billede af skadesomfang og -årsag samt at opstille principper for renoveringsarbejdet.

Der indledes med en forundersøgelse, se nedenfor.

På baggrund af forundersøgelsen foretages en skadesvurdering, læse mere herom under punktet skader.


Go back to the regular design...