Title: Videosekvenser
Subtitle:
Author:

Videosekvenser

Her kan du se videosekvenser om udførelse af forskelligt murværk.

Montering af TB-rende og papindlæg


 

Opmuring når murværket ikke skal afsyres

Opmuring med efterfølgende afsyring

 

Nybygning og renovering

Blanding af mørtel i mindre mængder

Hugning og klipning af sten

Opmuring generelt

Udlægning af første lag sokkelpap

Opmuring af bagmur fra sokkel

Andet lag sokkelpap, v. dørfalse og forankringsbånd

Andet lag pap på sokkel, v. hjørner

Opmuring af formur fra sokkel

Lodret fals, v. døre og vinduer

Hjørne i stående fortanding

Opmuring af sålbænk

Oplægning af tegloverligger med TB-rende

Oplægning af tegloverligger med pap som fugspærre

Montage af tagrem

Mørtelfuge mellem vindue og murværk

Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk

Renovering af mørtelfuge mellem vindue og murværk

Renovering af ekspanderende fugebånd mellem vinduer og murværk

Renovering af elastisk fuge mellem vindue og murværkVideoklip udført af Teknologisk Institut, Byggeri


Maling med Cempexo på mursten

Maling med Cempexo på på puds

Filtsning/vandskuring

Udkradsning af fuger

Fugning

Pudsning - 1. lag (udkast)

Pudsning - 2. lag (grovpuds)

Reparation af puds

Pudsning af sokkel 1. lag (udkast)

Pudsning af sokkel 2. lag (grovpuds)

Reparation af sokkel

Afsyring af murværkVideoklip venligst udlånt af Saint Gobain WeberRenovering af tage

Indledning

Nedrivning

Opretning

Skader fra råd, svamp og insekter

Undertag

Taglægter

Dampspærre

Ventilering og isolering

Tagbeklædning

InddækningVideoklip fra www.godetage.dk


Go back to the regular design...