Title: Vandrette revner
Subtitle:
Author:

Vandrette revner

Revner i 1. liggefuge. Dvs. umiddelbart over tegloverliggeren skyldes typisk to forhold..

  1. 1. De midlertidige understøtninger er fjernet for tidligt, og bjælken har ikke opnået den fornødne styrke.
  2. 2. I liggefugen kan der fejlagtigt være indlagt pap, således at der ikke er sammenhæng i bjælken.

Revnen er i begge tilfælde et udtryk for et brud, og kræfterne optages på en ikke tilsigtet måde. F.eks. ved buevirkning og fastholdelse af de tilstødende vægfelter.

Procedure for renovering

Som 'bagsstop' i forbindelse med fugningen kan fx anvendes rundjern, formet som et 'Z', der manuelt holdes som 'bagstop' under selve fugearbejdet. Der udformes inde fugearbejdet flere 'Z'er i forskellig tykkelse (Se efterfølgende figur).


Go back to the regular design...