Title: Fugtskader
Subtitle:
Author:

Fugtskader

Før der tages stilling til udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til fugtskadernes opståen.

Fugtskader optræder hovedsagelig indvendigt og kan skyldes..

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 11)


Go back to the regular design...