Title: Checkliste eftersyn
Subtitle:
Author:

Checkliste eftersyn

Eftersyn af:

Blankt murværk

Eftersynsinterval: 3-5 år afhængigt af miljøpåvirkningerne.
 
Eftersynsniveau: Visuel besigtigelse af alt murværk.
Af murværk med skadessymptomer foretages der en nærmere undersøgelse.
 
Vedligeholdelse: Efter behov.
 
Eftersynet omfatter:

Murværk
Mursten
Mørtelfuger
Andre fuger
Murafslutninger
Teglbjælker og stik
Sålbænke
Kalfatringsfuger
Dilatationsfuger
Sokler
Tagrender og nedløb

 

Skadesvurdering:

 Afskalninger
 Revner 
 Misfarvninger
 Fugtskader

 

 


Udvendigt, overfladebehandlet murværk

Eftersynsinterval: 2-5 år afhængigt af miljøpåvirkningerne.
 
Eftersynsniveau: Visuel besigtigelse af alt murværk.
Af murværk med skadessymptomer foretages der en nærmere undersøgelse.
 
Vedligeholdelse: Efter behov.
 
Eftersynet omfatter:

Kalklag eller malingslag
Vandskuringslag, puds og lign.
Murafslutninger
Teglbjælker og stik
Sålbænke
Kalfatringsfuger
Dilatationsfuger
Sokler
Tagrender og nedløb

 

Skadesvurdering:

 Afskalninger
 Revner 
 Misfarvninger
 Fugtskader

 

 


Tegltage

Eftersynsinterval: 1-5 år afhængigt af miljøpåvirkningerne.
 
Eftersynsniveau: Visuel besigtigelse af tagfladerne fra såvel inderside som yderside.
 
Vedligeholdelse: Efter behov.
 
Eftersynet omfatter: Tagsten
Rygningssten
Udluftningshætter
Udluftningsspalter
Overstrygning/forskelling
Understrygning
Undertage
Skotrender
Tagrender
Træværk
Inddækninger
 
Skadesvurdering:  Afskalninger
 Revner
 Knækkede sten
 Nedblæste eller forskubbede sten
 Nedblæste eller forskubbede hætter
 Defekte tagstensbindere
 Fugtige spær, skotrende brædder, m.v.

Go back to the regular design...