Title: Kvalitetssikring
Subtitle:
Author:

Kvalitetssikring

I bekendtgørelse nr. 169 af 15/3-2004 om kvalitetssikring af byggearbejde stilles der krav til byggearbejde

Hent bekendtgørelsen her

Bekendtgørelsen gælder for..

Bekendtgørelsen i hovedtræk

Der skal samtidig med byggeriets aflevering foreligge vejledninger og anvisninger på drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer.

Reglerne skal først og fremmest modvirke, at der opstår skader og anden svigt i byggeriet. Hvis der alligevel opstår skader, skal det sikres, at der er midler til hurtig udbedring, hvis det drejer sig om byggeri, der er ældre end 5 år. Dette sker via Byggeskadefonden, når det angår byggeri, der får offentlig støtte.

Reglerne gælder også i forbindelse med byfornyelsesforanstaltninger, således at alt støttet byggeri er omfattet af reformen. 


Go back to the regular design...