Title: Tidspunkt
Subtitle:
Author:

Tidspunkt

Overfladebehandling af murværk udføres bedst i forårs- og sommermånederne, med mindre murværket sikres mod frostpåvirkning gennem vinterforanstaltninger.

Er vandindholdet i murværket højt, når behandlingen foretages, forlænges udtørringsperioden. Dermed øges risikoen for frostskader, hvis overfladebehandlingen udføres i vinterhalvåret.

I tørre perioder med varme og blæst må overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring.


Go back to the regular design...