Title: Materialeforbrug
Subtitle:
Author:

Materialeforbrug

Mursten i normalformat (228 x 108 x 54 mm) og bredstensformat (228 x 168 x 54 mm) pr. m2.

Vægtykkelser cm 11 17 23 30* 35* 35 47
Facadesten med hele kopper stk.     100     100 100
Bagmursten stk.     31     100 164
Facadesten med knækkopper stk. 70   70 70 70    
Bagmursten stk.     63 63 63    
Facadesten med løberskifte stk. 63 63 63 63 63 63 63
Bagmursten stk.     62 62 62 126 192
Rulskifte pr. m stk.     15 23 23 23 30
Standerskifte pr. m stk. 15 15 30 38 45 45 60

* 30 eller 35 cm hulmur med trådbindere.

Mørtelforbrug
Normalformat: Ca. 7 hl våd mørtel eller 1000 kg tør mørtel pr. 1000 mursten i normalformat (228 x 108 x5 4 mm).

Flensborgformat: Antal mursten og liter mørtel tillægges 1/3 ved opmuring med Flensborgsten (format 228 x 108 x 40 mm).

Skorstensrør: Pr. lb. m skorsten med lysning 230 x 230 mm:

  1/2-stens vange 1/1-stens vange
mursten 90 stk. 240 stk.
mørtel 60 liter 170 liter

 

Facadearbejde
Afsyring: Ca. 16 liter saltsyre pr. 100 m2.

Fugning: Ca. 360 liter mørtel pr. 100 m2.

Blokke og mørtel pr. m2

Blokformater i cm
længde 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49
bredde 10 15 20 24 30 10 15 19 23 29 33
højde 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 
Blokke, stk. 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 10 10 10 10 10 10
Mørtelforbrug ca. liter 7 10 13* 16* 20* 8 11 13* 16* 22* 25*
* Tallene angiver forbrug ved fyldte fuger.
Anvendes isoleringsstrimler, reduceres
tallene med ca. 3 liter pr. m2.

Go back to the regular design...