Title: Afsyring
Subtitle:
Author:

Afsyring

Ved afsyringsarbejde kan murværk opsuge meget vand fra den fortyndede syre. Om vinteren vil opsuget vand kunne frostsprænge murværket. Afsyring må derfor kun finde sted i perioder uden udsigt til frost, eller hvor murværket i øvrigt er sikret mod frostpåvirkning.


Go back to the regular design...