Title: Henmuring
Subtitle:
Author:

Henmuring

Ved muring i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskader.

For at undgå frostskader må temperaturen i det nyopførte murværk holdes over frysepunktet, til murstene har suget så meget vand fra mørtlen, at vandindholdet er nede på højst 7-8%, hvilket svarer til, at 1/2-1/3 af mørtelvandet bliver fjernet.

Ved brug af mørtel, der er tilsat denatureret sprit (4 l pr. 100 l mørtel), kan temperaturen i murværket dog gå ned til ca. -3°C, før der er risiko for skadelige isdannelser. Bemærk, at i henhold til Eurocode DS/EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1.8, må antifrostmidler kun anvendes hvis det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet.

Brugstid
Ved en udetemperatur på -5°C, rolige vindforhold og ca. 60 l mørtel i baljen ved start er brugstiden for mørtel ca. 1 time, når:

I løbet af dette tidsrum kan temperaturen i de varme mørtler, regnes at falde til ca. 3-5°C. Temperaturen i mørtel med frysepunktssænkende middel kan regnes at falde til ca. -1°C. Når mørtlerne er så kolde, er det ikke længere forsvarligt (og muligt) at mure med dem.

Ved at bruge tørre mursten, og opbevare mørtlen som tidligere beskrevet, vil vandindholdet som regel være under 7-8%, inden temperaturen i murværket er faldet så meget, at der er risiko for skadelige isdannelser.

Der anvendes Basiscement, der hærder hurtigere end Mestercement.


Go back to the regular design...