Title: Indmuring af batts hulmur
Subtitle:
Author:

Indmuring af batts hulmur

Ofte mures bagvæggen op først, således at råhuset hurtigt står færdigt og de indvendige arbejder kan påbegyndes. Isolering og formuren opføres ved denne fremgangsmåde ofte langt senere og byggeprocessen kan sidestilles med opmuring af skalmure på letbeton elementvægge.

Nedenstående metode er aktuel når for- og bagmur opmures i samme proces.

Indmuring af batts i hulmur

Udlægning af nederste lag murpap

Opmuring af bagmur med udlægning af øverste lag murpap

1. skifte formur opmures

Mineraluld sættes på plads

De næste 3 skifter kan nu mures op

Bindere udlægges i henhold til projektmateriale

 
Evt. benyttes et bræt til opsamling af nedfalden mørtel

 

Uanset om bagmuren opmures først eller for- og bagmur opmures i samme arbejdsgang skal det sikres, at:


Go back to the regular design...