Title: Hvad betyder CE-mærket
Subtitle:
Author:

Hvad betyder CE-mærket

CE-mærket angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til.

Sammen med selve CE-mærket skal være angivet:

På CE-mærket vil der desuden være oplysninger om varens deklaration, dvs. værdien af egenskaber, som produktstandarden omfatter (som f.eks. styrker og dimensioner).

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve varen (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en kode, som henviser til følgedokumenter eller evt. en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

CE-mærket er altså ikke et ”kvalitetsmærke” i gængs forstand – det fremhæver ikke det ene produkt for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke.

For at kunne CE-mærke en byggevare, skal producenten dokumentere, at byggevaren overholder kravene i en produktstandard.

Kravene til dokumentation er i princippet de samme for alle byggevarer, nemlig:

Produktstandarden bestemmer også, om producenten skal lade sig overvåge og i hvilket omfang. Der gælder altså ikke ens regler for produkterne.


Go back to the regular design...