Title: Stentyper
Subtitle:
Author:

Eksempler på stentyper

Der findes 3 typer mursten

Håndstrøgne stenBlødstrøgne sten
Maskinsten

Go back to the regular design...